СЛИКЕ

„/…/ А оне и даље стоје уз наша тела и питају се: зашто су нам дате? Живе и даље, упркос несразмерном распону плућу – невидљиво савијене и склупчане.”

Наташа Динић

24. јун 2017