„Глас је довољно енергичан да се чује,
довољно образован да говори с ауторитетом
и довољно жесток да пробуди мртве.” –
Роберт Ловел
1946

„Глас је довољно енергичан да се чује,
довољно образован да говори с ауторитетом
и довољно жесток да пробуди мртве.” – Роберт Ловел
1946