„Песма је увек изван песника – пројава његовог логоса,
стварност којој се изнова враћамо – у временом.” –
Наташа Динић
2017

“The Theatre of Shadows” by Jovanka Ulic, Serbia
stabloliki@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment